Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing – kortweg genoemd ISDE – is de vervanger van de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar en bewoner. Deze laatste regeling is per 31 december 2020 gesloten. De ISDE is bedoeld om investeringen in duurzame energie en energiebesparende maatregelen door onder andere particuliere woningeigenaren te stimuleren.

Eigenaren van koopwoningen kunnen gebruik maken van de ISDE. Voorwaarde daarbij is dat de woning dient als hoofdverblijf of gaat dienen na renovatie of grootschalige verbouwing.

Als u wel eigenaar bent van een koopwoning maar deze niet zelf gebruikt, kunt u mogelijk gebruik maken van de ISDE voor zakelijke gebruikers. U vindt hier meer informatie.

Vier maatregelen in ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing bestaat uit 4 verschillende maatregelen. Dit zijn:

  1. aanschaf en installatie warmtepomp
  2. aanschaf en installatie zonneboiler
  3. uitvoeren isolatiemaatregelen
  4. aansluiting op het warmtenet

1          Warmtepomp

Een warmtepomp is een alternatief voor de verwarming van uw woning op aardgas. In plaats van aardgas wordt elektriciteit gebruikt om uw woning te verwarmen. Er zijn 3 typen warmtepompen nl. volledige warmtepomp, hybride warmtepomp en een ventilatiewarmtepomp. Een volledige warmtepomp haalt zijn warmte uit de lucht of uit de bodem. De hybride warmtepomp werkt op stroom en is gekoppeld aan de cv-ketel. De ventilatiewarmtepomp sluit je aan op de mechanische ventilatie. In alle gevallen is een goede isolatie van de woning een voorwaarde om een warmtepomp optimaal te laten werken. De ISDE geeft subsidie op de aanschaf van een warmtepomp als er voldaan wordt aan de voorwaarden.

2          Zonneboiler

Een zonneboiler zorgt voor warm water in de keuken en in de badkamer. Met de aanschaf van een zonneboiler is een besparing van ongeveer de helft van de energiekosten voor warm water mogelijk. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de ISDE moet de installatie van een zonneboiler altijd uitgevoerd worden door een bouwinstallatiebedrijf. Deze en de andere voorwaarden voor subsidie op een zonneboiler vanuit de ISDE leest u hier.

3          Isolatiemaatregelen

De isolatiemaatregelen die vallen onder de ISDE zijn opgesplitst in 5 typen maatregelen.  Dit zijn:

  1. spouwmuurisolatie
  2. gevelisolatie
  3. dakisolatie
  4. vloer- of bodemisolatie

 

Binnen deze 4 isolatiemaatregelen zijn aparte categorieën onderscheiden:

 

Maatregel 1 Spouwmuurisolatie Categorie Spouwmuurisolatie
Maatregel 2 Gevelisolatie Categorie Binnengevelisolatie

Buitengevelisolatie

Maatregel 3 Dakisolatie Categorie Dakisolatie

Zolder/vlieringvloerisolatie*

Maatregel 4 Vloer- of bodemisolatie Categorie Vloerisolatie

Bodemisolatie

Vloerisolatie in combinatie met bodemisolatie

* Voor zolder- of vlieringsvloerisolatie geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering niet verwarmd is.

 

Als 5de type maatregelen is er ook de maatregel glas, kozijnpanelen en deurisolatie.

Welke voorwaarden van toepassing zijn en welke materialen gebruikt moeten worden, lees u hier. De lijst met materialen wordt gedurende het jaar aangevuld.

4          Aansluiting op een warmtenet

Een andere benaming voor warmtenet is stadsverwarming of blokverwarming. Hierbij wordt een woning aangesloten op een externe warmtebron. Op een warmtenet zijn altijd meerdere woningen aangesloten. Of uw woning aangesloten kan worden op een warmtenet, is afhankelijk van de beschikbaarheid van een warmtenet in uw directe omgeving. Hier leest u meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing ISDE is een uitgebreide subsidieregeling waaronder een groot aantal investeringen voor duurzame energie en/of energiebesparing vallen. Heeft u vragen over het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld het aanbrengen van vloerisolatie? Wij helpen u graag.

Reacties zijn gesloten.